LOPEN JÄRVENTAUSTA

 

JÄRVEN­TAUSTAN KYLÄ­KUITU­OSUUS­KUNTA 

HUOM: Osuuskuntamme peruuttaa Pirtillä jäljelläolevat syys- ja lokakuun tiedotustilaisuudet. Kaivuut ovat jo niin pitkällä että voimavaroja on irrotettava enemmän maastotyöhön. Paljon on kovaa työtä vielä jäljellä.

Tiedotustilaisuuksia tullaan pitämään jatkossa todennäköisesti Läyliäisissä erikseen ilmoitettavina aikoina. Niistä tulemme tiedottamaan Järventaustan ja Läyliäisten Facebook-ryhmissä ja tällä Järventaustan nettisivulla. Mutta kuten ennenkin, voitte ottaa meihin vapaasti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse missä valokuituasiassa vaan, myös Läyliäisten alueella. Tästä linkistä yhteystiedot

 

LIITTYMIEN JA VARAUSTEN MYYNTI

Kymmenen syytä valokuidun hankintaan

Järventaustan kyläkuituosuuskunta

Miksi tai miksi ei valokuitu?

Valokuitua kotimaassa

Facebook-valokuitu

Järventaustan kyläyhdistys
Järventaustan Facebook-ryhmä
Yhteys- ja tilitiedot
Arkisto
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki

PIRTTI - Järventaustantie 643 Loppi

Mikä? -- Pirtti on 90 vuotta vanha Järventaustan Pienviljelijä­yhdis­tyksen seuran­talo, joka on perus­korjattu 2008-2016 kylä­läisten talkoo­työnä ja Koti­seutu­liiton avus­tuk­sella ja valvon­nassa. Alku­peräi­nen ilme ja tunnelma ovat tal­lella. Tarkemman historiikin Pirtistä näet tästä.

Pir­tissä on pää­sali, näyt­tämö, esiin­ty­mis­ko­roke, ravin­tola­sali ja keit­tiö (katso tilakuvat tästä - voit klikata niitä suuremmiksi!). Uusi­tut käymälä­tilat ovat ulko­rakennuksessa.

Mitä? -- Pirtillä järjes­tetään monen­laisia tilai­suuksia, esim. tans­seja, kylän yhteisiä juhlia, konsert­teja, syntymä­päiviä jne.  Talon varus­tuksiin kuuluu mm. siirret­tävät pöydät ja tuolit. Pää­saliin mahtuu n. 100 ruokailijaa. Pirtillä on 100 hengen Arabian ruokailu- ja kahvi­asti­asto. Seuran­talon käyttö rajoit­tuu lähinnä kesään, koska raken­nuk­sessa ei ole ympäri­vuotista lämmitystä.

Vuokraus -- Kylän kaksi yhdis­tystä, pien­vilje­lijä­yhdistys ja kylä­yhdis­tys, ovat seuran­talon pää­käyt­täjät, mutta sitä vuokrataan myös ulko­puoli­sille, katso yhteystiedot.

Pirtin sisätilojen kuvat näet tästä.