päivitetty 10.4.2019

Miksi tai miksi ei valokuitu?

Ajatuksia ja taustoja, joita kannattaa pohtia ja puida jokaisessa Järventaustan taloudessa valokuituyhteyden hankkimista mietittäessä

Katso myös valokuituliittymän harkitsijan huoneentaulu

Seuraava tärkeä päivämäärä on 10. 5. Silloin kuituliittymien ennakkotilausaika päätty, ja hinta nousee. Katso tilaukseen tarvittavat dokumentit tästä.

* * *

Infolaatikoiden otsikoiden alaiset tekstit avautuvat ja sulkeutuvat otsikoita klikkaamalla.

kaapeloitava alue

 

Liittymästä tai liittymävarauksesta kiinnostuneita oli vuodenvaihteeseen mennessä ilmoittautunut sata. Liittymien ja varausten tarkat hinnat voidaan julkistaa toivottavasti 31.3.2019.

KUITULIITTYMÄ mahdollistaa usean kymmenen vuoden korkeatasoisen palvelun. Käyttökustannukset sijoittunevat 30-60 euroon. Nykyisten langattomien 100+ megaisina mainostettujen yhteyksien hintaluokka on 25-30 euroa, ja niiden nopeus käytännössä on Järventaustassa enimmäkseen välillä 2-20 Mbits/s, joten suhteessa yhteyden nopeuteen ja tasalaatuisuuteen kuitu on selvästi halvin. Mitä aiemmin jättää sitovan ilmoituksen kuituliittymän hankkimisesta, sitä edullisemmaksi se kuitenkin tulee.

KUITUVARAUS - Sitten kun kuitu tulee tarpeelliseksi, kuten se jossain vaiheessa tulee, olet kuidunvarausmaksulla turvannut kuidun myöhemmän aktivointihetken, mutta huomaa että olipa varausmuoto mikä tahansa, niin sen myöhempi muuttaminen kuituliittymäksi kaikkine siihen liittyvine kaivuutöineen tulee maksamaan enemmän kuin kuituliittymä (joka on kokonaiskustannuksiltaan näistä kaikista halvin).

Jos et ole ostanut rakennusaikanakaan mitään, ei liittymää eikä varausta, hinta nousee edelleen, ja jos innostut hankkimaan kuidun vasta sen jälkeen kun alennusaikakin on ohi, eli menetät 70% suuruisen alennuksen, niin sitten se vasta maksaakin, todennäköisimmin useita tuhansia tai kymmeniätuhansia euroja enemmän. Edullisimmaksi loppupeleissä tulee joka tapauksessa kuituliittymän hankinta kuituvarauksen sijaan.

Vaan entäpä jos kuitua ei tarvita tulevaisuudessakaan!

Kyllä tarvitaan! - Jos tarvitsija ei ole liittymän alkuperäinen omistaja tai hänen läheisensä, niin joku sitä kuitua tulee vauhdilla digitalisoituvassa yhteiskunnassa ennen pitkää kaipaamaan, vaikkapa mahdollinen tontinostajaehdokas tai työhuoneiston tai varastotilan etsijä, joka hylkää kuiduttoman kiinteistön, koska kuidunveto maksaisi tuhansia euroja.

 

Kesämökkiläisten tärkein kysymys tulee olemaan osavuotisen käytön kustannusten suuruus ja millä tavoin osavuotisuus toteutetaan. Näihin kysymyksiin emme pysty vielä vastaamaan muuta kuin että osavuotisuusmahdollisuus kyllä tulee.

Suurin hintoihin vaikuttava tekijä tulee tietysti olemaan liittyjien määrä. Mitä enemmän meitä on, sitä pienemmillä maksuilla selviämme. Ja ilman kesäloppilaisia (joita on 2/3-osaa kaikista kiinnostuksensa ilmaisseista) emme selviä. Jatkuvan tiedotuksen tarve on vielä tässä vaiheessa valtava, sillä meitä on vielä liian vähän, joten taas kerran pyydämme jokaista teistä levittämään tietoa eteenpäin. Se siunaantuu meille kaikille matalampina kustannuksina.

 

EI OLE EIKÄ TULE OLEMAAN! - Älkää jääkö 5G- uskoon, koska se voi tarkoittaa teille tuhansien eurojen menetystä, jos sitä odotellen jäätte pois meneillään olevasta voimakkaasti alennetusta kimppatilauksesta! 5G ei Järventaustaan tule, koska Järventausta on haja-asutusalue!

Yleinen käsitys on, että jos 4G ei riitä (jonka tosiasian tietävät jo kovin monet Järventaustassakin), niin ainakin tuleva 5G tulee muutaman vuoden päästä tekemään valokuidun tarpeettomaksi. Se on kuitenkin realistista vain taajamissa, ei Järventaustassa! 5g:n lyhyen kantomatkan (noin 100 metrin luokkaa) vuoksi se tarvitsisi valtavan määrän tukiasemia. Sellaista metsää ei Järventaustaan tulla rakentamaan.

Jos luonnonlait eivät muutu, on valokuitu ainoa ratkaisu saada nopea netti haja-asutusalueelle! Langattomat yhteydet toimivat fysiikan lakien sanelemilla äärirajoillaan, ja ne joudutaan jakamaan kaikkien käyttäjien kesken samoin kuin 4G-yhteydet, jotka ovat surullisenkuuluisia tukkoisuudestaan tämän vuoksi. Vaikka 5G tulee olemaan suuri parannus taajamissa, ei haja-asutusalueella, sekin tulee aikaa myöten tukkeutumaan yhä pahemmin monen sukupolven ajan jatkuvan datatarpeen voimakkaan lisääntymisen vuoksi. Niiden valokuitua huonommalle tekniikalle panostaminen ainoana yhteystapana on myöhemmin kostautuvaa lyhytnäköistä tekohengitystä. Vain valokuidulla ei näitä rajoitteita ole.

4G ja 5G tulevat tietysti olemaan jatkossakin ainoat käytännön vaihtoehdot liikkuvassa käytössä. Talon sisäseinään asti tulevan valokuidun jatkeeksi tarvitaan talon sisällä joko langaton tai langallinen paikallisverkko (joka on eri asia kuin 4G ja 5G). Vain valokuitu on mielekäs toimintavarmuutensa (tunteeton maasto- ja puustoesteille ja luonnonvoimille kuten lumi- ja ukkosmyrskyille) ja valtavan kapasiteettinsa vuoksi, pystyen käsittelemään myös tulevaisuuden monituhatkertaisia tietovirtoja, joihin langattomat ratkaisut eivät tule yltämään.

 

Osassa talouksia asia onkin juuri näin, jolloin tuntuu että kalliilla hinnalla ei saa oikeastaan mitään lisää (katso ylempää "Valokuidun kustannukset"). Miksi siis kiirehtiä?

On kuitenkin syytä tarkastella tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. Tulemme näkemään valtavan määrän tällä hetkellä vielä tuntemattomia tarpeita. Olemme nyt samanlaisessa tilanteessa kuin 40-luvun lopulla sähkön tehdessä tuloaan Järventaustaan. Kuka olisi siihen aikaan vielä käsittänyt, miten huipputärkeäksi se muutamassa vuodessa osoittautui. Eräs paikallinen totesi myöhemmin, ettei siitä maataloudenpidosta mitään tullut kun ei sähköä silloin ajoissa ymmärtänyt hankkia. Kuinka monet toimet eivät nyt onnistuisi ilman sähköä? Sukupolven päästä valokuiduttomuus vastaa nykyajan sähköttömyyttä.

Joidenkin realistinen elämäntilanne voi taloudellisten, perhesyiden ja muiden elämään vaikuttavien seikkojen vuoksi olla sellainen, että kyläkunnan kaikille siunaantuvan yhteisen hyvän perustelutkaan eivät tarkankaan harkinnan jälkeen saa riittävää painoarvoa. Ottakaa kuitenkin huomioon elämäntilanteiden muuttuvaisuus, niin arvioidut kuin yllättävätkin muutokset, joita oman itsen vanheneminen, terveysmuutokset, sekä omassa taloudessa ja perhepiirissä että ympäröivän yhteiskunnan toimintojen väistämättömässä ja herkeämättömässä muutoksessa vuosi vuodelta tapahtuu.

Seuratkaa erityisesti Järventaustan nettisivun ja Järventaustan Facebook-valokuituryhmän tiedotuksia ja keskusteluja, keskustelkaa lähipiirinne ja naapureidenne kanssa, tai ottakaa tarvittaessa yhteyttä osuuskunnan hallitukseen lopenkuitu@gmail.com, tai soitelkaa Markku Siivolalle 0400-666996 ja Esko Leinolle 050 5435566.

Todella harvoin tulee Järventaustan tulevaisuus olemaan niin ratkaisevasti omissa käsissämme kuin nyt! Sen verran tärkeästä tulevaisuudennäystä ja yhteisestä asiasta on kyse palvelujen vyöryessä nettiin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Olemme Lopella nyt pioneeriasemassa rakentamassa valosiltaa tulevaisuuteen.

VALOKUIDUN KERRANNAISVAIKUTUKSIA

Kyse ei ole vain valokuidun suorista hyödyistä, vaan myös kerrannaisvaikutuksista monille elämänalueille: valokuiduttoman kyläkunnan taantumisesta, autioitumisesta, firmojen lähdöstä Lopelta ja tuloaikeiden peruuttaminen kuiduttomuuden takia (sitä on jo tapahtunut).

Lopen väestökato on tosiasia - ja keinona kehityksen kääntäjäksi mainitaan melkein yksinomaan ja ensimmäisenä valokuitu:

 

 

 

Sukupolvet erkaantuvat; lasten ja lastenlasten käynnit harvenevat nettiin sidoksissa olevien töiden ja leikkienkin siirtyessä yhä enemmän nettiin, TV-lähetykset ja nettivideot tökkivät, videoyhteydet kaukana asuviin lapsiin ja lastenlapsiin eivät riitä, perheen yhtäaikainen netinkäyttö jarruttuu tuskaiseksi matelemiseksi.

Vanhenevien asukkaiden avunsaanti Kelasta ja terveydenhoidosta vaikeutuu (etädiagnostiikka, etävalvonta). Katso tästä linkistä esimerkkiuutinen etähoidosta Riihimäellä.

Työajan ulkopuolista vikapäivystystä ei voitu hoitaa langattomien yhteyksien riittämättömyyden vuoksi. Etäopiskelun mahdottomuuden vuoksi muuttohalut Järventaustasta vahvistuvat. Osassa lukioita voidaan lukio läpäistä nykyään vain digitaalisella oppimateriaalilla - kunhan laajakaistayhteydet ovat kunnossa. Eivätkä ne Lopen haja-asutusalueella ole. Paperia tarvitsevat joutuvat huonompaan asemaan. Nuoriso muuttaa pois yhä herkemmin muutenkin jota valokuidun puute nopeuttaa. Vanhukset jäävät yksinäisyyteensä senkin vuoksi. Valokuiduttomat kiinteistöt menevät yhä vaikeammin tai ei ollenkaan kaupaksi, jälkeläisten lähdön jälkeen tyhjäksi jääneet tilat, joita kiinteistö omistajat eivät saakaan vuokratuksi firmoille sopiviksi työ- ja varastohuoneiksi, langaton netti ei riitä koneiden etävalvontaan ja käyttöön. Kehitys jarruttuu tai pysähtyy monilla rintamilla kilpailukyvyn, työpaikkojen ja henkisen pääoman menetysten muodossa valokuituleiviskänsä paremmin hoitaneille naapurikunnille.