Tänne keräilemme Lopen Järventaustan valokuituhanketta koskevia pysyväisluontoisempia dokumentteja. Hankkeelle saatavan 70% tuen hakuaika umpeutuu lokakuussa 2018, johon mennessä on löydyttävä riittävä määrä kuidun haluavia kotitalouksia. Vuoden 2018 jälkeen mahdollisesti myönnettävistä tuista tai niiden prosenttimääristä ei ole tietoa.