Tilitiedot ja jäsenmaksut

Saaja: Järventaustan kyläyhdistys ry
Tilinumero: FI84 5253 0150 0484 22
Jäsenmaksun määrä: 10€
Maksun aihe: Jäsenmaksu 2018
Eräpäivä 30.6.2018

 

Yhteystiedot

Sähköposti: kylayhdistys@lopenjarventausta.fi

Mika Oksa, pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja, vastaa Pirtin vuokrauksesta

Riitta Mäkelä, kyläyhdistyksen puheenjohtaja 31.12.2017 saakka

Risto Kanerva, kyläyhdistyksen puheenjohtaja 1.1.2018 lähtien

Esko Leino, kyläyhdistyksen rahastonhoitaja